Rolfterapie odborně

Metoda má oficiální název strukturální integrace. Je to vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolf a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Veřejnosti je tento systém tělesné manipulace známý pod názvem rolfterapie a v zahraničí rolfing.

Strukturální integrace neboli rolfterapie se věnuje vztahu lidského těla a energie gravitačního pole, ve kterém žijeme, ono je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého z nás. Jednoznačně platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí - protože mu nic jiného nezbývá - směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobení probíhá tak, že se vytvářejí dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času se tak naruší hybnost kloubů i svalů, což vyvolá ještě větší nevyváženost. Takže smyslem strukturální integrace je uvést tělo do přirozené rovnováhy a přirozeného souladu s gravitačním polem Země.